A társasházi törvény alapján a közgyűlésről készült jegyzőkönyvbe a tulajdonosok betekinthetnek, vagy a másolási költség megfizetése mellett kérhetnek másolatot. THTv 39§(3) „A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet, és arról - a másolási költség megfizetésével - másolatot kérhet."
A közgyűlésen hozott határozatokat a közgyűlés megtartását követő 8 napon belül ki kell függeszteni a hirdetőtáblán, amennyiben pedig a Szervezeti és Működési Szabályzat ilyen előírást tartalmaz, akkor pedig a tulajdonosoknak is meg kell küldeni. 
Ez azonban nem azonos a jegyzőkönyvvel.